top of page
ให้ลูกหลานดูแล_ads.jpeg

1,500 THB (max 8 hrs.)

Elderly Driver

บริการขับรถพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ตามนัดหมาย ด้วยรถส่วนตัวของผู้ให้บริการ รับ-ส่งจากบ้านถึงที่หมายและกลับมาบ้านอย่างปลอดภัย พร้อมให้การดูแลตลอดเส้นทาง ระยะเวลาให้การบริการ 1-8 ชั่วโมง ดูแลดุจญาติผู้ใหญ่ ไว้วางใจดั่งลูกหลาน

บริการแม่บ้านรายครั้ง_ads.jpeg

999 THB (1 maid 8 hrs.)

General Cleaning

บริการทำความสะอาดทั่วไปแบบรายครั้ง จำกัดเฉพาะการทำความสะอาดทั่วไปตามปกติของที่พักอาศัยเท่านั้น และไม่ใช่การทำความสะอาดใหญ่ จำกัดระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อครั้ง แม่บ้าน 1 คน ไปพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นฐาน

บริการรีดผ้าที่บ้าน_ads.jpeg

499 THB (max 35 pcs.)

Clothes Ironing

บริการรีดผ้า ด้วยเตารีดธรรมดาทั่วไป และเตารีดไอน้ำ ที่บ้านของนายจ้าง จำกัดเฉพาะเสื้อผ้าธรรมดาทั่วไป จำนวนไม่เกิน 35 ชิ้นต่อครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง มีบริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปริมณฑล กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

wix ad_cleaning 2 maids.jpeg

1,999 THB (2 maids 8 hrs.)

Heavy Cleaning

บริการทำความสะอาดทั่วไปแบบรายครั้ง จำกัดเฉพาะการทำความสะอาดทั่วไปตามปกติของที่พักอาศัยเท่านั้น และไม่ใช่การทำความสะอาดใหญ่ จำกัดระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/ครั้ง แม่บ้าน 2 คน ไปพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นฐาน

บริการสอนการบ้าน_ads.jpeg

200 THB/hr (min booking 2 hrs.)

Homework Tutoring

บริการสอนการบ้าน โดยติวเตอร์ที่เป็นนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ มีทั้งการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาไทย (ชั่วโมงละ 200 บาท) และที่ใช้ภาษาต่างประเทศ (ชั่วโมงละ 250 บาท) กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงขึ้นไปต่อครั้ง 

wix ad_office maid.jpeg

4,500 THB (6 times 3 months)

Cleaning Package

บริการทำความสะอาดทั่วไปแบบรายครั้ง เหมาะสำหรับสำนักงาน หรือที่พักอาศัย ที่ไม่เน้นต้องทำความสะอาดทุกวัน แพคเกจมีอายุนานถึง 3 เดือน ใช้ได้ 6 ครั้ง ครั้งละ 8 ชั่วโมง แม่บ้าน 1 คน ไม่มีอุปกรณ์ ตกครั้งละ 750 บาท สุดคุ้มสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

bottom of page