top of page

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ พระกฐินพระราชทาน ให้แก่ เฮ้ เฮลเปอร์

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 9.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่ บริษัท เฮ้ เฮลเปอร์ จำกัด นำโดย พันตำรวจเอกณัฐสักก์ เคนถาวร ประธานที่ปรึกษา น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2563 ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


ทั้งนี้ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบูรณะพระอารามหลวง พร้อมทั้งจัดถวายเครื่องอัฐบริขารอันจำเป็นแด่พระภิกษุสามเณร โดยมี นางคณิยา นันทมนตรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮ้ เฮลเปอร์ จำกัด นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระแก้ว คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เฮ้ เฮลเปอร์ จำกัด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยสรุปยอดเงินบริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 599,999.99 บาททางบริษัท เฮ้ เฮลเปอร์ จำกัด ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร เพื่อนพนักงาน และลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ และขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญอยู่ยั่งยืนยงสืบไป.

Commentaires


bottom of page